ଭୃଶଙ୍ଗପତ୍ରର ଉପକାରିତା

ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଭୃଶଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଫେବର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରକୁ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ତରକାରୀ, ସାମ୍ବର, ଉପମା, ବୋରା , ଡାଲମା,ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ସତେଜ ତରକାରୀ ପତ୍ର…

View More ଭୃଶଙ୍ଗପତ୍ରର ଉପକାରିତା