ମେସି ଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ FIFA 2022

ମେସି ଆଉ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ମେସି ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ର ଫାଇନାଲ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା…

View More ମେସି ଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ FIFA 2022